Artykuły  |  Wywiady  |  Komentarze
Artykuły

Hiszpańska willa z licytacji

Emilia Krupa, 13 maja 2010 r.

Od czasu kiedy w Hiszpanii kryzys zaatakował zwłaszcza rynek nieruchomości, ceny domów i apartamentów zaczęły drastycznie spadać. Natomiast firmy zajmujące się sprzedażą zagranicznych nieruchomości zaczęły osaczać nas hasłami dotyczącymi pięknych apartamentów wyprzedawanych za bezcen na licytacjach bankowych.

Analiza rynku handlu uprawnieniami do emisji CO2

Paweł Jankowski, 13 maja 2010 r.

Kwiecień upłynął pod znakiem wzrostu cen uprawnień – ceny skoczyły z 12,60 € za EUA na Bluenext pierwszego kwietnia do aż 15,76 € trzydziestego kwietnia, co stanowiło maksimum tego miesiąca. Oznacza to eskalację cen jednostek EUA o ponad 25%. Jednym z najistotniejszych czynników przyczyniających się do ich wzrostu okazał się nadchodzący termin rozliczenia emisji poprzez umorzenie odpowiedniej liczby uprawnień. Nie bez znaczenia był również brak wydania uprawnień przez niektóre państwa, co wraz z koniecznością zamknięcia pozycji na rynku terminowym (termin wygasania kontraktów) wygenerowało zwiększony popyt. Tak dynamicznemu wzrostowi cen nie stanęły na przeszkodzie informacje o ograniczeniu emisji przedsiębiorstw aktywnych w EU ETS w 2009 roku aż o 11,2%.

Rosną podatki w Hiszpanii…

Emilia Krupa, 12 maja 2010 r.

Hiszpański rząd postanowił wziąć sprawy w soje ręce. Do tej pory wszyscy jedynie mówili o kryzysie w Hiszpanii niewiele robiąc. Jednak w obliczu tego co dzieje się w Grecji Hiszpania zdecydowała się na podjecie pewnych kroków.

Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych
Zdjęcie z zasobów Consus S.A.
Od wiatru niezależni - derywaty pogodowe dla farm wiatrowych

, 20 kwietnia 2010 r.

Farmy wiatrowe to bardzo popularne ostatnimi czasy przedsięwzięcie, w które decyduje się zaangażować wielu inwestorów. Czy jednak wszyscy świadomi są ryzyka, jakie towarzyszy takiej inwestycji? Uzyskanie pozwoleń, pozyskanie środków, okres realizacji samego projektu to tylko niektóre, oczywiste jej aspekty – poza nimi uwzględnić trzeba jednak jeszcze ryzyko związane z występowaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Łączenie się giełd a plany prywatyzacyjne GPW

, 13 kwietnia 2010 r.

Należy pamiętać, że giełdy papierów wartościowych to spółki akcyjne, które tak jak przedsiębiorstwa, mają na celu powiększenie swojego zasięgu i zwiększanie zysków. Tak, jak inne przedsiębiorstwa, również giełdy podejmują zatem działające maja celu obniżanie kosztów i zwiększanie konkurencyjności, co często ułatwić może fuzja.

Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw a dostępne formy finansowania działalności gospodarczej

, 12 kwietnia 2010 r.

Dynamiczny rozwój gospodarki rynkowej prowadzi przeważnie do rozwoju zarówno typowych, jak i bardziej alternatywnych źródeł finansowania. Szczególnie w czasie zaostrzenia warunków uzyskania kapitału, przedsiębiorstwa sięgają do coraz bardziej kreatywnych, a tym samym alternatywnych form dokapitalizowania.

  Do początku  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...  Do końca  
[Następne||]

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes