Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Zmienność implikowana

Patrz: "implied volatility"

zp (z prawem poboru)

Informacja podawana obok kursu giełdowego dla danej akcji oznaczająca, że akcje sprzedawane są z prawem do dywidendy za ostatni okres obrachunkowy.

Zysk na akcję

Iloraz zysku netto za 4 ostatnie kwartały i aktualnej liczby wyemitowanych akcji.

Żółty rycerz

Określeniem tym opisuje się firmę lub instytucję, która planowała przejąć inną firmę, jednakże ze względu na nieudaną próbę, bądź przecenienie własnych możliwości negocjuje warunki fuzji na korzystnych dla obu stron warunkach.

[||Poprzednie]
  Do początku  ... | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  Do końca  

www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes