Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

EBIAT

(Earnings Before Interest After Taxes) zysk przed odsetkami i po opodatkowaniu.

EBIT

(Earnings Before Interest and Taxes) zysk operacyjny przed odsetkami i opodatkowaniem.

Emitent

Podmiot wystawiający papiery wartościowe we własnym imieniu.

EPS

(Earnings Per Share) zysk netto przypadający na jedną akcję.

Equity

To popularne angielskojęzyczne określenie dotyczące regulowanego rynku giełdowego. W Polsce jego odpowiednikiem jest rynek kapitałowy czy właśnie giełdowy.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes