Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

VAR

Value at Risk - metoda określania wartości narażonej na ryzyko, przydatna w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

VAT

(Value Added Tax) podatek od towarów i usług; skonstruowany na zasadach podatku od wartości dodanej; stanowi odmianę podatku wielofazowego przychodowego, op artego na wyłączeniu z podstawy wymiaru obrotów opodatkowanych we wcześniejszych fazach produkcji i wymiany.

VBM

(Value Based Management) zarządzanie przez wartość.

Vega

Mówi na o tym, o ile zmieni się wartość opcji bądź pozycji opcyjnej przy zmianie volatility o 1 punkt procentowy.

Venture capital

Venture capital (VE) jest odmianą kapitału prywatnego (private equity), który pochodzi od zewnętrznego, profesjonalnego inwestora. Celem inwestycji są nowe, prężnie rozwijające się gałęzie biznesu. Najczęściej inwestycja VE polega na wpompowanie w firmę gotówki, w zamian za udziały/akcje. Cechą charakterystyczną tego rodzaju zaangażowania kapitału jest wysokie ryzyko, z drugiej strony można spodziewać się ponad przeciętnych zwrotów. Fundusz venture capital jest wehikułem inwestycyjnym gromadzącym środki, które inwestowane są w przedsiębiorstwa zajmujące się zbyt ryzykownymi projektami, mają zbyt krótką historię, aby móc finansować swoją działalność poprzez kredyty bankowe lub rynek kapitałowy. Inwestycjami venture capital zainteresowane są przede wszystkim bardzo zamożni pojedynczy inwestorzy i banki inwestycyjne. Fundusze venture capital ‘żyje” przez 10 lat. Standardowy cykl inwestycyjny trwa od 3 do 5 lat, po których celem staje się zarządzanie i rozwój spółek znajdujących się z portfelu. Zarządzający funduszami VC wynagradzania są najczęściej według zasady „2 and 20”. Oznacza ona, że zarządzający otrzymują rocznie 2% wartości netto kapitału tzw. opłaty menadżerskiej i 20% zysków netto funduszu.

Volatility

Parametr wykorzystywany w określaniu ceny opcji, opisujący zmienność instrumentu bazowego w zadanym okresie.


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes