Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Tandem

Centralny komputer giełdowy.

TechWig

Indeks cenowy obejmujący spółki zakwalifikowane do Segmentu Innowacyjnych Technologii (SiTech).

Termin wykupu (zapadalność)

W przypadku obligacji, dzień w którym wystawiający zobowiązuje się wykupić obligację po jej cenie nominalnej wraz z odsetkami.

Theta

mówi o tym o ile zmieni się wartość opcji bądź pozycji opcyjnej po upływie jednego dnia, przy niezmienionych pozostałych warunkach rynkowych.

TKO

Teoretyczny Kurs Otwarcia - teoretyczny kurs, po którym byłyby zawarte transakcje na otwarcie, publikowany w trakcie fazy przed otwarciem.

Transakcja giełdowa

Zawarta na giełdzie, zgodnie z przepisami giełdowymi, umowa sprzedaży dopuszczonych do obrotu giełdowego papierów wartościowych, praw z nich albo innych instrumentów finansowych.

Transakcja pakietowa

Transakcja giełdowa zawierana poza sesją, której minimalną wielkość (pakiet) określa regulamin giełdy. Może być zawierana zarówno przed wprowadzeniem papieru wartościowego do obrotu giełdowego, jak i po jego wprowadzeniu.

Trigger

Patrz "barrier"


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes