Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

Q options

Opcja, w której aktywem bazowe jest wyrażone jako skumulowana wartość określonych w warunkach umowy wypłat przed datą zapadalności opcji, zobacz: interst rate derivatives -> q options


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes