Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Indeks alfabetyczny
A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|Ż

MBO

Odmianą wykupu lewarowanego (LBO) jest wykup menadżerski (management buyout; MBO), który polega na wykupie lub przejęciu znaczącej części udziałów w firmie przez managerów tam pracujących. Celem takiej transakcji może być wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za wynik firmy kadry managerów. Następstwem takiej transakcji jest wycofanie firmy z obrotu publicznego.

Mezzanine kapitał

Kapitał typu mezzanine to termin odnoszący się do niczym nie zabezpieczonego, wysoce odsetkowego, podrzędnego długu lub preferowanych akcji. Kapitał typu mezzanine jest drogim źródłem pozyskiwania funduszy. Wynika to z wyższego ryzyka kredytowego (w razie niepowodzenia przedsięwzięcia pożyczkobiorca nie będzie w stanie pokryć wszystkich swoich zobowiązań, ponieważ zabezpieczeniem nie są aktywa stałe spółki, a jedynie kapitał własny). W związku z tym pożyczkodawca wymaga wyższych płatności odsetkowych i/lub przyrzeczenia konwersji długu na kapitał podobne strukturą do obligacji zamiennej na akcje.

Monte Carlo symulacja

Metodą umożliwiającą generowanie dużej ilości zmiennych losowych w postaci wartości oczekiwanej skomplikowanych rozkładów gęstości prawdopodobieństwa. W matematyce metoda ta jest wykorzystywana między innymi do numerycznego obliczania wartości skomplikowanych całek. Szerokie zastosowanie metody Monte Carlo występuje także w innych dziedzinach nauki takich jak fizyka, statystyka, czy wreszcie w ekonomii, gdzie doskonałym przykładem stosowanie prezentowanej metody jest wycena opcji, swapcji czy też innych skomplikowanych instrumentów finansowych zwłaszcza strukturyzowanych.

Multileg

Patrz "strategia opcyjna"


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes