Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Agresywnego Wzrostu (Aggressive Growth)

Fundusze Hedge Agresywnego Wzrostu inwestują głównie na rynku kapitałowym, wybierając spółki o dużym potencjale wzrostowym. Decyzja inwestycyjna podejmowana jest w oparciu o przewidywania poprawy wskaźnika zysku na akcję (EPS). Wybrane spółki charakteryzują się wysokim wskaźnikiem cena/zysk (P/E), niską stopą wypłaty dywidendy lub nawet jej całkowitym brakiem, często małą płynnością, wąską skalą działalności i należą do dynamicznie rozwijających się branż (IT, biotechnologia, usługi finansowe itp.). Inwestycja często zabezpieczana jest poprzez zajęcie krótkiej pozycji na indeksie branżowym.


Oczekiwana zmienność - Wysoka


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes