Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Zdarzeniowe (Event Driven)

Fundusze hedge event driven inwestują na rynkach w momentach niecodziennych sytuacji: przejęcia, fuzje, wrogie przejęcia, reorganizacja, wykup lewarowany. Fundusze wykorzystujące taką strategie potrafią przez parę tygodni lub nawet miesięcy inwestować pieniądze na bezpiecznym i bardzo płynnym rynku pieniężnym (lokaty, krótkoterminowe papiery wartościowe) po to, aby w przypadku niecodziennej sytuacji zaangażować większość środków w jedną lub kilka inwestycji. Strategie mogą polegać na zaangażowaniu środków w zakup akcji firmy przejmowanej i jednoczesnej sprzedaży, krótkiej sprzedaży akcji firmy przejmującej. Strategia taka opiera się na oczekiwanym zysku wynikającym z różnicy (spreadu) pomiędzy bieżącą ceną akcji zaangażowanych firm na rynku, a ostateczną ceną już połączonej firmy. Istnieje możliwość wykorzystania instrumentów pochodnych w celu zabezpieczenia ryzyka stopy procentowej oraz/lub ryzyka rynkowego. Często wykorzystywany jest również mechanizm dźwigni finansowej. Z uwagi na dużą skuteczność takich działań udział tego typu funduszy we wskazanych powyżej zdarzeniach rynkowych jest odbierany negatywnie przez jego innych uczestników.

Oczekiwana zmienność – Umiarkowana


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes