Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Sprzedaży Na Krótko (Short Only)

Fundusze hedge sprzedaży na krótko, aktywa, które w ocenie zarządzających są przewartościowane, sprzedają na krótko oczekując, że w przyszłości będą w stanie nabyć je na rynku po niższej cenie. Wpływ na podjęcie decyzji o krótkiej sprzedaży może mieć również oczekiwanie przez zarządzających rozczarowania uczestników rynku wynikami finansowymi obserwowanej spółki, pojawienie się silnej konkurencji, zmiana zarządu itp. Obecność na rynkach, gdzie możliwa jest krótka sprzedaż i dostępna zadowalająca płynność instrumentów bazowych. Fundusze tego typu są często łączone jako strategia hedgingowa z funduszami typu Long Only lub Aggressive Growth jako naturalne zabezpieczenie.

Oczekiwana zmienność – Bardzo Wysoka


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes