Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Mieszane (Multi Strategy)

Podejście inwestycyjne funduszy hedge o strategii mieszanej charakteryzuje się brakiem przywiązania i specjalizacji w jednej strategii. Fundusze te wykorzystują jednocześnie różne strategie w celu osiągnięcia krótko i długoterminowych celów. Dywersyfikacja ryzyka odbywa się na poziomie różnych zapadalności instrumentów w portfelu. Często wykorzystywane są automatyczne systemy transakcyjne i analiza techniczna. Zarządzający, żeby maksymalizować zwroty mogą zmieniać wagi poszczególnych strategii.

Oczekiwana zmienność – Różnorodna, uzależnienia od stylu zarządzającego


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes