Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Makro (Macro)

Celem inwestycyjnym funduszy hedge o strategii makro jest zarabianie na zmianach w gospodarce światowej.
Decyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie prognoz makroekonomicznych. Zarządzający analizują wpływ polityki monetarnej, fiskalnej oraz działań politycznych na stopy procentowe, a przez to na kursy walutowe, ceny akcji i obligacji. Fundusze te operują na wszystkich znaczących rynkach – akcji, obligacji, walutowym, towarowym – ale nie zawsze w tym samym czasie. Bardzo powszechnie wykorzystywane są dźwignia finansowa i instrumenty pochodne w celu wzmocnienia efektów wynikających z ruchów na rynkach. Zwykle pozycje zajmowane są na dłuższy okres.

Oczekiwana zmienność - Bardzo Wysoka


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes