Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Dochodowe (Income)

Fundusze hedge o tej strategii nastawione są raczej na zyski z odsetek, z dywidend, niż na zyski kapitałowe. Korzystają z dźwigni finansowej, aby nabyć obligacje lub dłużne instrumenty pochodne w celu czerpania korzyści z aprecjacji nominału i odsetek.

Oczekiwana zmienność – Niska


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes