Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Funduszy (Fund of Funds)

Fundusze funduszy to strategia polegająca na łączeniu i mieszaniu funduszy hedgingowych. To połączenie różnorodnych strategii ma celu dostarczenie stabilniejszego i dłuższego w terminie zwrotu z inwestycji niż miałoby to miejsce w przypadku pojedynczego funduszu. Zwroty, ryzyko i zmienność mogą być kontrolowane przez odpowiedni mix dobieranych funduszy. Bardzo ważną cechą jest nastawienie zarządzających na ochronę kapitału.

Oczekiwana zmienność – Umiarkowana/Niska


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes