Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Rynków Wschodzących (Emerging Markets)

Fundusze hedge inwestujące na rynku kapitałowym, dłużnym bądź walutowym w krajach zaliczanych do gospodarek rozwijających się. Rynki te charakteryzują się wyższymi stopami inflacji i wysoką zmiennością stóp zwrotu. Historycznie fundusze inwestujące na rynkach wschodzących przynosiły inwestorom bardzo wysokie zyski. Należy pamiętać jednak, iż z uwagi na wysoką zmienność, często niską płynność oraz ograniczone możliwości zabezpieczania pozycji spowodowane często niskim poziomem rozwoju rynków (brak krótkiej sprzedaży), na których inwestycje są dokonywane ten typ strategii obarczony jest większym ryzykiem.

Oczekiwana zmienność - Bardzo Wysoka


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes