Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.

Fundusze Niepłynnych Aktywów (Distressed Assets)

Fundusze hedge przyjmujące strategię inwestycji w niepłynne aktywa szukają zysków w akcjach, długu lub wierzytelności handlowych przedsiębiorstw niedocenianych przez rynek (undervalued), które przechodzą proces restrukturyzacji, są w stanie likwidacji lub bankrutują. Zyski pochodzą z braku zrozumienia prawdziwej wartości mocno przecenionego długu. Typowa strategia opiera się na kupnie długu takiej firmy po zdyskontowanej cenie, przetrzymanie aktywów przez cały okres restrukturyzacji i sprzedaż ich, kiedy ich wartość ponownie wzrośnie.

Zyski nie są związane z bieżącą koniunktura rynkową.

Oczekiwana zmienność - Niska/Umiarkowana


www.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes