Sondy
Sonda

Czy amerykański dolar względem pozostałych najważniejszych walut świata ma szanse istotnie się umocnić w 2010 roku?

 
63 % (-)
  NIE
37 % (-)
  TAK
 
Ta ankieta została zamknięta.
Głosowanie odbyło się w okresie
od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r.
Newsletter
Newsletter

Zapisz się do newslettera

Chcesz otrzymywać najciekawsze i najważniejsze informacje o rynkach inwestycji alternatywnych, chcesz wiedzieć w co warto inwestować i jak to robić? Zapisz się do newslettera InwestycjeAlternatywne.pl.

Słownik
Słownik inwestora

LBO

Wykup lewarowany (leveraged buyout; LBO) ma miejsce, kiedy inwestor przejmuje kontrolę nad firmą poprzez pożyczone środki lub dług. LBO jest strategią inwestycyjną zakładającą przejęcie innej firmy przez użycie znaczącej kwoty pożyczonych pieniędzy lub emisję obligacji. Często aktywa przejmowanego podmiotu, obok aktywów przejmującego, służą jako zabezpieczenie kredytu. Celem takiej strategii jest umożliwienie znaczących przejęć bez dużego zaangażowanie kapitałów własnych. Najczęściej udział długu do kapitału przy tego rodzaju transakcjach wynosi 70%/30%. Część kapitałowa bardzo często zgromadzona jest na zasadach kapitału private equity. Najczęściej pożyczony kapitał pochodzi z kredytów bankowych i/lub emisji publicznej lub prywatnej obligacji. Obligacje te często, żeby zachęcić do ich wykupu, są wysoko oprocentowane. W ten sposób zaciągnięty dług pojawia się w bilansie firmy przejmowanej i spłacany jest z środków pieniężnych wygenerowanych (free cash flow) właśnie przez nią.

[Cały słownik||]
Artykuły  |  Wywiady  |  Komentarze
Ostatnie artykuły
Najlepsze szkolenia

Psychologia inwestowania

Tomasz Dacewicz

Szkolenie jednodniowe, przedstawiające podstawowe osiągnięcia finansów behawioralnych, w szczególności wpływu emocji, sposobów formułowania oczekiwań i preferencji inwestorów w odniesieniu do podejmowanych przez nich decyzji.


Wyślij zgłoszeniewww.InwestycjeAlternatywne.pl
Profesjonalne statystyki www CAOgroupRedShoes