Fundusze Funduszy (Fund of Funds)

Fundusze funduszy to strategia polegająca na łączeniu i mieszaniu funduszy hedgingowych. To połączenie różnorodnych strategii ma celu dostarczenie stabilniejszego i dłuższego w terminie zwrotu z inwestycji niż miałoby to miejsce w przypadku pojedynczego funduszu. Zwroty, ryzyko i zmienność mogą być kontrolowane przez odpowiedni mix dobieranych funduszy. Bardzo ważną cechą jest nastawienie zarządzających na ochronę kapitału.

Oczekiwana zmienność – Umiarkowana/Niska